User red User red User red Man warehouse Table

Začněte ještě dnes

Vyplňte následující registrační formulář

Doplňující údaje

Předpokladem pro vyhotovení a podpis Dohody o pracovní činnosti je ověření osobních údajů z registračního formuláře. Za tímto účelem je možno provést ověření údajů těmito způsoby:

  1. Osobně na pobočce Jobinn v Brně na adrese Křenová 60, nebo v Praze na adrese Národní 43, Praha, předložením občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny, nebo
  2. Zasláním kopií obou stran občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny s anonymizovanými (zakrytými) údaji, s výjimkou následujících údajů, které jsou Jobinn dále zpracovávány a uchovávány:
    • Občanský průkaz: jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a pohlaví (za účelem přiřazení k odpovídajícímu druhu práce)
    • Průkaz zdravotní pojišťovny: kód zdravotní pojišťovny, platnost průkazu
  3. Nahráním kopie obou stran občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny v níže uvedené volbě pro elektronické vyhotovení dohody o pracovní činnosti (tento postup urychlí vystavení dohody o pracovní činnosti a nástup na brigádu)

Žádáme uživatele, aby nahráli kopie dokladů s anonymizovanými (zakrytými) údaji s výjimkou následujících údajů které jsou Job Inn dále zpracovávány a uchovávány:

  • Občanský průkaz: jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a pohlaví (za účelem přiřazení k odpovídajícímu druhu práce)
  • Průkaz zdravotní pojišťovny: kód zdravotní pojišťovny, platnost průkazu

Zde prosím nahrajte dokumenty, které jsou nezbytné pro vytvoření Dohody o pracovné činnosti:

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko ODESLAT – SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ umístěném pod dotazníkem dobrovolně poskytuji společnosti Job Inn (JOBINN & HOSTESSINN s.r.o., IČ: 29303401, DIČ: CZ29303401, se sídlem Křenová 60, Brno, 602 00 (dále jen Job Inn)) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a to ve smyslu Informace o zpracování osobních údajů